PL | EN | DE | RU

HOTEL*** PŁOCK, ul. Jachowicza 38, 09-400 Płock, tel. +48 603 124 611, tel. +48 24 262 93 93

Okolice Płocka 

Płock od dawna stanowi docelowy punkt licznych zbiorowych wycieczek oraz indywidualnych wojaży turystów krajowych i zagranicznych. Do roku 1960 główną atrakcją turystyczną było jego unikalne położenie na wysokiej skarpie wiślanej i ponad 140 zabytkowych obiektów architektonicznych. Szczególnie przyciągał turystów zespół historycznych budowli na Wzgórzu Tumskim z sarkofagiem władców - Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego w Bazylice Katedralnej. W miejscu drzwi płockich ustawiono wierną ich replikę. Na przełomie dwu tysiącleci swego istnienia Płock stał się symbolem przemysłowego i kulturalnego rozwoju Polski a jednocześnie symbolem międzynarodowej, pokojowej współpracy państw.


Zabytki miejskie:

Bazylika Katedralna - większa od gnieźnieńskiej i krakowskiej należy do najstarszych budowli sakralnych w Polsce. Wzniesiona w latach 1126-1144 z granitowych ciosów, w stylu romańskim przez biskupa Alaksandra Malonne. Do głównego wejścia zamówiono w magdeburskiej ludwisarni brązowe drzwi, które od XV w. zdobią Sobór Sofijski w Nowogrodzie Wielkim - znane z historii sztuki jako tzw. Drzwi Płockie.

Zamek książąt mazowieckich - zamek, baszta Szlachecka. Z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego zbudowany został zamek z cegły z podwójnym pasem murów, basztą Szlachecką i wieżą Zegarową oraz częścią mieszkalną, która spłonęła w 1511 r. Zamek pustoszony był trzykrotnie przez Szwedów i od 1740 r. ulegały rozbiorowi kolejne jego fragmenty.

Palatium Chrobrego - budowla, jeden z grodów Bolesława Chrobrego wzniesiona została w X w. Pierwotnie składała się z części mieszkalnej i przylegającej rotundy z absydą.

Muzeum Mazowieckie - należy do najstarszych w kraju, powstało w 1821 r. Muzeum gromadzi eksponaty i materiały naukowe związane z historią Mazowsza i dziejami sztuki. Pozycję szczególną zajmuje dział sztuki secesyjnej.

Małachowianka - najstarsza z istniejących w Polsce szkół. Swymi początkami sięga roku 1180 i nieprzerwanie istnieje w tym samym miejscu. Relikty romańskiej kolegiaty św. Michała z pierwszej połowy XIII w. Niewielką bazylikę z emporami zastąpiono kościołem a w wieku XV dobudowano wieżę. Następnie przy kolegiacie utworzono szkołę, która mieści się tu do dziś.

Stary Rynek - do roku 1816 stał na nim gotycki ratusz z XV w. w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego do dziś zegara słonecznego. W roku 1877 założono nowy rynek-obecny Ratusz Płocki.

Spichlerz
- leżący obok fary mieści w sobie zasoby Archiwum Państwowego. Drugi spichlerz należy do Muzeum Mazowieckiego.

Miejski Ogród Zoologiczny - rozciąga się na 12 ha nadwiślańskiej skarpy. Żyje w nim około 2100 zwierząt należących do ponad 280 gatunków.

Fara płocka - kościół farny św. Bartłomieja. Zbudowany w stylu gotyckim w 1356 r. przez króla Kazimierza Wielkiego i mieszczan płockich.

Wzgórze Dominikańskie - wznosi się na nim czworobok zabudowań dawnego klasztoru dominikanów. Obiekty klasztorne zbudowane w 1234 r. Drewniana dzwonnica obok kościoła pochodzi z drugiej połowy XVIII w.

Katedra i klasztor Mariawitów - wzniesiony w latach 1911-1914 w stylu neogotyckim według projektu pierwszego biskupa Jana Marii Kowalskiego, architekta amatora.
Okolice Płocka:

Lasy brwileńskie - rozciągające się kilka kilometrów na wschód od granic miasta. We wsi Brwilno Górne znajduje się zabytkowy drewniany kościółek z 1740 r. i drewniana dzwonnica. Godny uwagi jest również klasycystyczny grobowiec mjr. Poznańskiego i pomnik 34 mieszkańców wsi zamordowanych przez hitlerowców. W lesie pomnik na zbiorowej mogile około 170 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców.

Neoklasycystyczny dwór - w Brudzeniu Dużym zbudowany na przełomie XIX i XX w. Warto również zwiedzić Brudzeński Park Krajobrazowy wyróżniający się najpiękniejszym krajobrazem spośród okolic Płocka.

Łęczyca - zamek i mury miejskie tworzące wspólny system obronny wzniesione przez Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1370. Zamek zbudowano na sztucznym nasypie, z czworobocznym dziedzińcem, wieżą bramną od strony rynku i wysoką ośmiokątną wieżą. W drugiej połowie XVI w. jedno skrzydło przebudowano w stylu renesansowym. Obecnie siedziba muzeum.

Oporów - zamek. Wzniesiony na rodzinnych dobrach przez Władysława z Oporowa herbu Sulima, biskupa kujawskiego. Budowę rozpoczęto w 1434 r. W ciągu sześciu lat wzniesiono na sztucznej wyspie niewielką gotycką budowlę z basztami, częścią mieszkalną i przerzuconym przez fosę mostem zwodzonym. Wnętrze zamku było wielokrotnie zmieniane. Obecnie siedziba muzeum.

Sierpc - Muzeum Wsi Mazowieckiej. Park etnograficzny położony na równinie w dolinie rzeki Sierpienicy. Obejmuje zespół dworski, karczmę, kuźnię, chałupę kowala oraz typową dla regionu wieś rzędówkę. Obiekty reprezentują budownictwo mazowieckie od XVIII do XX w. Wystrój wnętrz uwzględnia okresy świąteczne, tradycyjne zajęcia domowe i rzemiosło. Obok zabudowań urządzone są sady, ogrody warzywne i kwiatowe, typowe dla dawnej wsi.

Łąck - znajduje się tu od 1923 r., udostępnione do zwiedzania Państwowe Stado Ogierów.


 

Molo w Płocku liczące 358 mPłock